Akrilik Göz Protez

Akrilik Göz Protez

  • Hazırlanışında kullanılan malzeme polimetilmetakrilat toz ve   metilmetakrilat monomer likitden oluşmaktadır.
  • Biyouyumluluk deneyine haizdir. Isı ile polimerize   olmaktadır. Kadmiyum içermez.
  • Hazırlanışı göz boşluğunun ölçüsü alınarak yapılır.
  • Her hasta için özel olarak hazırlanır.orbita boşluğunla uyum sağlandığında hareketliliği mükemmel ölçüdedir.
  • Göz kapaklarındaki defektler düzelir ,estetik kusurlar mümkün olduğunca ortadan kalkar.
  • Homojen olarak renklendirildiğinde diğer gözle renk uyumu içindedir.
  • Konjektival damar yoğunluğu sağlanmaktadır.
  • Polimerizasyonu tam olarak yapılan protezler  kırlımaz ve çapaklanma ,akıntı yapmaz.
  • 4ww

Göz Protezi

Cam Göz Protez

• Hazırlanışında kullanılan malzeme Kryolith camdır.

• Hazırlanışı kısa sürede bir ateş kaynağı yardımıyla Kryolith üfleme ile şekillendirilir.

 Göz boşluğu yapan kişi tecrubesine bağlı olarak boşluğun ölçüsü alınmadan yapılır.

 Ölçü alınmadığı için hareket kısıtlıdır.

 Cam göz protez malzemesi Kryolith cam olmasından dolayı kırılgan özelliğe sahiptir.Lütfen çıkartırken dikkatli olunuz.

 Cam göz protezin 1 yıl sonra yüzeyinde çatlaklıklar oluşabilir bakımı yapılamadığında sene bir kez değişim gerektirir.

• Cam göz protezin tek avantajı göz yaşı kayganlığıdır.

 

Akrilik Göz Protez

• Hazırlanışında kullanılan malzeme polimetilmetakrilat toz ve metilmetakrilat monomer likitden oluşmaktadır.
• Biyouyumluluk
deneyine haizdir. Isı ile polimerize olmaktadır. Kadmiyum içermez.
• Hazırlanışı göz boşluğunun ölçüsü alınarak yapılır.
• Her hasta için özel olarak hazırlanır.orbita boşluğunla uyum sağlandığında hareketliliği mükemmel ölçüdedir.
• Göz kapaklarındaki defektler düzelir ,estetik kusurlar mümkün olduğunca ortadan kalkar.
• Homojen olarak renklendirildiğinde diğer gözle renk uyumu içindedir.
• Konjektival damar yoğunluğu sağlanmaktadır.
• Polimerizasyonu tam olarak yapılan protezler kırlımaz ve çapaklanma ,akıntı yapmaz.

Göz Protez Yapım ve Uygulama Aşamaları

Öncelikle göz yuvasının proteze hazırlanması gereklidir. Bunun için gözün alınması
esnasında göz yerine bir bilye (Hidroksiapatit, biyoseramik, poröz polietilen)
yerleştirilir. Birkaç hafta sonra göz protezi için göz yuvasının kalıbı alınarak
protez hazırlanır.Uygulama yapılarak protezin hareketliliği,bakış açısı kapak
aralıkları ayarlanır ve bir sonraki güne uygulamanın son aşaması olarak
takılması gerçekleşir.

Göz Protez

GözProtez,Göze  Pgöz protez,rotez,protez göz,bekir karagöz, kırşehir protezgöz

Göz Protez ,Proteza e syve, protezën e syrit, syrit protezën, sy protezë, Haydarpaşa sy protezë

 

Si  mund   të   bëjë   protezën  e   syrit ?

Për   herë  të  parë   pacientet  që   do përdorin protezë, te ata hulumtohet  dhe kontrollohet   zgavra e     syrit (orbita).Pas   vendimit juve   do  të  njoftojmë   fazat e  veçanta  të punimit   të  protezave:  faza e  matjes, prova  e  përfundimit ,si  provë  e    fundit  është  dorëzimi dhe për  një  kohë  të  shkurtë  bëhet  konstruksioni .Pacientet  që  kanë  përdor  protezë  më  herët për   rinovimi protezave  tyre ,  bëhet kontrollimi dhe  ekzaminimi i protezës. Të  gjitha  transaksionet e   punimeve  që  bëhen në  qendrën tonë  i  kryen   stafi   jonë  i   ekspertëve.

Lëndë  e  parë për  protezë është metil  metakrilat   përgatitet  në  mënyrë   specifike  për  çdo  pacient,kështu  përmbushen  kërkesat  e   orbitës,qepallat reduktojnë  dobësitë  e  muskujve që përçon  lëvizjen  dhe defektet estetike  eliminohen  sa  më  shumë.

Protezat  tona  janë të   ngjyrosura  me   ngjyrën  homogjene ,ngjyra   duhet  të  jetë në përputhje  me  ngjyrën  normale  të  syve   që  janë  marrë dhe   afron  dendësinë e vaskulare të enëve konjoktival.

Protezat  e tona që janë të polimerizuar plotësisht janë   të    pathyeshme ,mbron  syrin nga  skllepa ose nga  papastërtia, nuk  bënë  infeksionin  e   syrit, nuk ndërron ngjyrën e  mbron shkëlqimin ,nuk  gërvishtet   si protezat e  xhamit.   Pacientet   që  e  bëjnë  protezë mund   vazhdojnë  jetën  e  tyre   sociale pa kufizim të limituar,  ata mund  (të  vrapojnë   notojnë, etj)

Proteza e syve

Për   arsyet  e  ndryshme    gjatë  (lindje, aksidenteve, pas  kirurgjisë  së   kancerit) personat   të  cilat  i  kanë   humbur   sytë , me   proteza të syrit  individuale iu rikthehet estetika  e  tyre  në   pamje. Sot sipas  prodhimit   protezat ndahen  në 2  lloje : të  gatshme   dhe   të  përgatitura  në  mënyrë  individuale si  protezë e  syrit . Nëse protezat   e   syrit  janë të  përgatitura  në  mënyrën individuale  përdoret  metoda   ngjitëse  ose   metoda imazhit digjitale  .

 

SI PËRGATITET PROTEZA INDIVIDUALE E  SYRIT

Pasi   që  merret   masa  e zgavrës (orbitës)  së   syrit, pastaj nga  syri  tjetër  përshtatet ngjyra  e syrit,  madhësia dhe me  një  veçanti  përgatitet materiali bio përshtatshëm.

Implikimet  edhe  përfitimet e protezës së syrit në shëndetin  e  njeriut.

Rëndësia dhe  dobitë e protezës së  syrit në shëndetin e njeriut.

 

Njerëzit  për   shkaqet   të  ndryshme kanë  humbur  sytë  dhe    foleja (zgavra e  syrit) e   syrit në orbitën  e  shkarkuar (orbita  e  syrit) është   zona  më e   rrezikuar  dhe   ekspozuar ,ajo  pjesë   ka mbetur  e  hapur dhe  kështu  kjo pjesë  është   shumë e  ndikuar  nga  ana  e  jashtme.

Për  këtë  arsye kjo pjesë   duhet  të  mbrohet  mirë .Personi që  ka   këtë karakteristik  në  fakt syri  protezë  veçantë e ka  karakteristikat  dhe është tipari  kryesorë  që  mbron këtë  pjesën nga trupat  e  huaja   dhe  nga   mikroorganizmat,orbita  e   syrit   është  një  derë  hyrëse , andaj  proteza  e   syrit   e  mbron  këtë  pjesë   si  një  tamponë  e  mbush   atë   zbrazëtirë  dhe  njerëzit  kryesisht e  mbron  nga    ndikimi i  jashtme .  Në  fakt ky  është nga karakteristikat  e  syrit  veçantë protezë.

Në  veçanti    duhet të   theksoj    se   fëmijët   të  cilët  në barkun  e nënës  nuk e  kanë të  zhvilluar kokërdhokun  e   syrit   gjer  në moshën    25   vjet tek këto njerëz  zhvillohen   muskujt e    syve , rreth   syve   janë   qepallat  dhe  në  periferi  zhvillohen kockat dhe  në sistem rrit  ngacmimin  e   zgavrës  së  syrit .Për  këtë  kjo  hapësirë  duhet të  mbulohet.  Ky misioni  realizohet me  anën  e  protezave   e  cila  e  mbulon  zgavrën e  syrit   me  një përshtatje  si  një  dry-çelës. Një  tjetër  rëndësi të protezës është pamja estetike,   dhe   gjatë  vendosjes dhe  marrjes   së masës së kallëpit  të mirë  dhe   gjatë ngjyrosjes  përdoren  metodat   dhe teknikat   aktuale kompjuterike dhe  si  rezultat të zbatimit  bëhen   që  proteza mos  të dallohet me   syrin  tjetër nga personat të tjerë, andaj  protezat  tona  juve  do të bëjnë  të lumtur.

 

Sa  lloje  të  protezave të  syrit  ka?

 

Sipas  materialit   që përdoret   ekzistojnë  protezat  e  qelqit,plastikës,  akrilik  ka  edhe llojet  tjera ( etj)

Sipas   formës   së  ndërtimit :  prodhimi i fabrikuar dhe shitësve të gatshme, Imka Medikal si  ne  e  bëjmë prodhimet tona në zgavrën e syrit të individit duke përshtatur ngjyrën e syrit që përdoren  metodat e veçanta,pa rrezik të thyerjes,këto llojet që bëhen  me dorë  i kemi në  dispozicion.

Dallimi në mes  protezave  që  punohen  me     dorë  dhe   atyre  që  janë  të gatshme

Këto   do të përmblidhen me  pak  fjalë

 

>>  Së pari protezat  e   syrit individuale  të prodhimeve  tona:do  të  jenë të  sakta dhe do  të  vendosim  plotësisht  në   zgavrën e syrit  me   strukturën  speciale ,proteza është e  përshtatshme dhe përgatitet me kallëpe speciale të veçanta gjersa  protezat  e  gatshme  pavarësisht  në çdo ndjeshmëri  të  bazuar është ngjashme  me  protezat  bazë ku   përshtatet    zgavrës  së syrit  dhe   gjatë blerjes  zgjedhën.

>> Protezat  okulare personale  ka  ngjyrë  të kornes  që përngjan   syrit  tjetër  dhe  me  sy  nuk mund të dallohen   sepse është ngjyrosur  me ngjyrë të veçant,  ngjyrosja  është bërë me metodat  e  ndihmës së   kompjuterit duke u  bazuar në syrin tjetër,gjersa     proteza  e  gatshme  janë parapërgatitur me  herët  andaj duhet   të  zgjedhur    ngjyrën   e më përshtatshëm   që  përgjigjet  syrit. Kjo  çdo herë  nuk është  e  mundur.

>>  Në  të  njëjtën  mënyrë    ngjyra  e  bardh  e   syrit      dhe  shpërndarja  kapilare në  sy   është  përgatitur  nga  ana  jonë , përngjan   syrit  tjetër   dhe  nuk  mund të dallohet  nga   syri  tjetër.

>> Protezat  të  gatshme   me  përmbajtje  materiale   xham   dhe  plastikë mund  të   thehen    dhe   mund   të  paraqesin  reaksionet e   alergjisë. Shumë raste mund  të  bëhet si skllepa në sy,skuqja dhe  madje  mund  të  vijnë  edhe  rastet  e  infeksioneve , në   zgavrën   e   syrit  nëse nuk merret  matja    dhe  kallëpi si duhet atëherë proteza mundet  të bie  dhe me  pas  rrezik.  Gjersa    protezat  personale  që   e  prodhojmë  ne  janë të  përshtatshme me   trupin   dhe  përgatiten  me   metodat  e  veçanta    dhe nuk  ka  me  pas  meta   të përmendura  më lartë, metat   do  të  jenë në minimum në rrethanat  jashtëzakonshme.

 

 

>>  Si  përfundim  individët  të   cilët  e  kanë zgavrën e   syrit  pikërisht të plotësuar   protezat e  personalizuar në  sy   mund  të  përdorin      gjatë   gjithë  jetës  së  tyre  si  të  shëndetshme   dhe  të   qetë.

 

 

 

KARAKTERISTIKAT   PERSONALE PROTEZAVE TË SYVE  NË PRODHIME  TONA

 

>>Materiali i  ndërtimit  plotësisht   përgjigjet   strukturës  së  trupit   dhe  nuk tregon  asnjë   anti  reaksion.

>>Moli ose  kallëpi është plotësisht  në përputhje  me zgavrën e  syrit  ,me orbitën  tregon  veçori    dry  e  çelës   ,kështu që    gjasat  e  rënies  dhe  daljes  bëhet  gjatë  një  force të tepruar  ose  kur paraqitet  temperatura shumë  e ultë .

>> Ju  mund të lani   dhe protezën e  juaj  dhe  mund  të hiqni  në  çdo  kohë.

>>Materiali   që bëhet  proteza si  veçori e  saj është pathyeshmëria.

>>  Gjatë  viteve të gjata pa  ndryshime në ngjyrën e  protezës dhe pa përkeqësimin e strukturës materiale mund  të përdoret   në një mënyrë të shëndetshme  .

>>Proteza  në   jetën   tuaj  të përditshme   nuk ju pengon në asnjë aktivitet  (banjo ,not, vrapim,kërcim  etj. )

 

Përgatitja  e  protezave të  syrit  individuale  bëhet  në katër  faza:

>> Në  fazën  e  parë  nga  individi   nxjerrët  struktura e modelit  të  orbitës  së  syrit.

>>  Më  vonë  merret modeli dyll i kallëpit dhe  shikohet përputhshmëria  me   formën  e zgavrës   dhe  përcaktohet pikërisht   vendndodhja  e  kornesë.

>>Në   fazën  e  tretë  bëhet  ngjyrosja  e  veçant e protezës duke u  bazuar në korne , në  të  bardhën  e  syve, ngjyrën –strukturën –shpërndarjen e  kapilarëve .

>> Në  fazën  e fundit  të procesit  si  rezultat i  punimeve  të  krijimit   të  protezës   jepet   forma  e   fundit të  zgavrës  së   syrit në protezë ,bëhet  lustrimi  dhe  vendoset  proteza në  zgavrën  e  syrit  të  individit.

Të   gjitha  këto  faza  3-4 ditë në varësi të  kohëzgjatjes në  metodat e  trajtimit.

 

Zyra e qendrës Haydarpaşa sy protezë është e  hapur në  Prizern-Kosovë andaj   ju përdoruesit  të  nderuar të sy protezës  mund të  shërbeheni në këtë qendër.  Çdo sy është i  ndryshëm  por   zgjidhja  është një adresë.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  mund   të   bëjë   protezën  e   syrit ?

 

Për   herë  të  parë   pacientet  që   do përdorin protezë te ata hulumtohet  dhe kontrollohet   zgavra e     syrit (orbita).Pas   vendimit juve   do  të  njoftojmë   fazat e  veçanta  të punimit   të  protezave  fazë e  matjes , prova  e  përfundimit ,si  provë  e    fundit  është  dorëzimi dhe për  një  kohë  të  shkurtë  bëhet  konstruksioni .Pacientet  që  kanë  përdor  protezë  më  herët për   rinovimi protezave  tyre ,  bëhet kontrollimi dhe  ekzaminimi i protezës  .Të   gjitha   transaksionet e   punimeve  që  bëhen në  qendrën tonë  i  kryen   stafi   jonë  i   ekspertëve.

Lëndë  e  parë për  protezë është metil  metakrilat   përgatitet  në  mënyrë   specifike  për  çdo  pacient,kështu  përmbushen  kërkesat  e   orbitës,qepallat reduktojnë  dobësitë  e  muskujve që përçon  lëvizjen  dhe defektet estetike  eliminohen  sa  më  shumë.

Protezat  tona  janë të   ngjyrosura  me   ngjyrën  homogjene ,ngjyra   duhet  të  jetë në përputhje  me  ngjyrën  normale  të  syve   që  janë  marrë dhe   afron  dendësinë e vaskulare të enëve konjoktival.

 

Protezat  e tona që janë të polimerizuar plotësisht janë   të    pathyeshme ,mbron  syrin nga  skllepa ose nga  papastërtia, nuk  bënë  infeksionin  e   syrit, nuk ndërron ngjyrën e  mbron shkëlqimin ,nuk  gërvishtet   si protezat e  xhamit. Pacientet   që  e    bëjnë  protezë mund   vazhdojnë  jetën  e  tyre   sociale pa kufizim të limituar,  ata mund  (të   vrapojnë   notojnë  ,etj)

Për informata e takimeve  dhe  për  komunikim mund  të drejtoheni në : bekir@gozprotez.com